משכני

טרנספוזיציהנקה x
כתבו והלחינו – שלי זייגר ודויד סגין  

Eדרשתי אותך
ביקשתי את פנAי אלוהים
AבחסדBך קראת בשמיC#m
אבBוא קרAוב
Aעטפת אותBי בביטחוןC#m
אני לAא אסBוג

EמשכניB אחריך
נרוץ ותביAאני אליך
EמשכניB אחריך
C#mנרוץ ותביAאני אליך

Aבביטחון באחדC#m הזBה
לנו יש גישAה
Aבדמו של שה נזבחC#m כזBה
לנו יש גישAה
באהבה של אבאC#m כזBה
לנו יש גישהA
לנו יש גישהB

בישAו-E--Bע
לנו יש גישAה
C#mלנו יש גישBה

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה