מקוים לך אדוני

טרנספוזיציהנקה x
מEקווים לך, אדAוני
מEמתינים בציפAייה
לC#mמשמע קולות גדAולים שמשמים מEכריזים
כי הגיע שעת הBשה

אEנו מודים לך, אדAוני אלוהי צEבאות
אEשר היה, הווה ויAבוא
כC#mי לבשת את עוAזך הגדול וַתEמלוך    B

אמEרת לנו "בקBשו פניי"
את C#m   פניE--ך נבAקש
כשומEרים על חומBותיך
דורשים פנC#mיך יום ולAיל

נחEכה ליום שBבו תשוב
וּתכC#mונן את מלכוAתך

AמחBכ--ים C#mלך, יB--שוע
משA--תוקBקים לשוEבך, עמנBואל
צמAאה נפBשנו לאC#mל חי
מתי נBבוא ונחAזה

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה