מעל הכל

טרנספוזיציהנקה x

מעל כC2ל כוחDsus, וכל שרGרה, מעל הטC2בע
וכל יצירG נבDרא, מעל כל Emדעת וכDsusל דרכי אדC2םG
מלAmכת עוד לפGני בריאת עוD7לםG

מעל כל מC2לךDsus, וממלכGה
מעל כל פלC2א שהDsusעולם ידGע D
מכל כל עוEmשר וכDsusל אוצרות תבC2ל G
כAmה יקר ישוCע הגוBsusאל B7

מוGקע על הצלAmב, עDטור בזר קוצGים
חGי למוAmת, למDות עבור חוטאיGם D
כמו פרEmח, שנDsusרמס באדC2מהG, לקAmח אשמהG
וחשב עC2לי, Dsusמעל הכGל

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה