מנת חלקי

טרנספוזיציהנקה x
כתבו והלחינו – סולו

C#mאו---BצרEות, לא יהAיו כאן עד הנצח
C#mוה---BנאEות G#mחולפAות
C#mעו---Bשר לEא, ימלAא את החסר בי
C#mאני BבוEחרG#m ב---Aך

פזמ': Aמנת חלקי אEתה
כוסי רוG#mויה, כוסי מC#mלאה  B  A
Aבדיוק מה שאני צרEיך
אין לי דאG#mגה, כוסי מC#mלאה  B  A

אני C#mלא  Bי---כEול להסתAפק במה שיש לי
כC#mשכל Bה-טEובG#m ב---Aך
אניC#m מ--שBוכנEע, לא אמצAא עוד אחד כמוך
אC#mני בBוחEר  G#m ב---Aך

לא יגAמר לוC#m לעוBלם
תמיד חיAנםC#m  יש מספBיק עבור כולם
בואו נAשב כאןC#m בשולBחן
הוא מחכAה C#m   יש מקBום בשביל כולם
יש מספAיק עבור כC#mולם
יש מקBום בשביל כולם

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה