ממעמקים

טרנספוזיציהנקה x
ממעמקAים קרEאתי לך,
אדF#mני, שמע קוEלי
הקAשב לקEול תחנוDניי

lp_chorus
מי יעמAוד מולךE, אלוהים?
אני טF#mמא אתה קדDוש,
אך בAך הסליחEה, בגדי ישע
נתF#mת לי ללבוDש

קיווAתי אדוני, קיוותEה נפשי,
לF#mדברו הוחEלתי
קיווAתה נEפשי לאדנDי

יחל ישAראל אלEיך אדני,
F#mכי עמך החEסד
ועמAך הפEדות, אDדני

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה