מלך הכבוד

טרנספוזיציהנקה x
ש#Cאו שערים ראשי#Eכם
והנCm2שאו פתחי עוFm2לם
הוא י#Cבוא#E ,מלך הכבFm2וד יבוא

ג#Cילי מאד בת-צי#Eון
והרCm2יעי בת ירושFm2לים
הנה מל#Cכך יבוא,#E
מלך הכבFm2וד יבוא

כCm2ל הבריאה מצ#Cפה בכסו#Eפים
לCm2התגלות ב#Cן האלוה#Eים
פעם שנייה: לCm2התגלות ב#Cני האלו#Eהים

#Eה#EללוFm2יה, נל#Cכה נרנ#Eנה לאדונFm2י
#Eה#EללוFm2יה, נר#Cיעה לצ#Eור ישעFm2נו
#Eה#EללוFm2יה, נק#Cדמה פנ#Eיו בתוFm2דה

הב#Cו לאדוני כב#Eוד
השתחCm2וו בהדרת-קדFm2שו
והוא י#Cבוא ,#Eמלך הכבFm2וד יבוא

ב#Cאו ונכ#Eרעה
נברCm2כה לפני עFm2שנו
הוא י#Cבו#Eא ,מלך הכבFm2וד יבוא

#Cכי אל ג#Aדול אדו#EניFm2
#Cוּמלך ג#Aדול על כל אלוה#Eים

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה