מי לא יראך אדוני

טרנספוזיציהנקה x
מGי לא ייראך אדוני
ולEmא יתן כבוד לשמך
גדוליCם ונפלאים מעשיGך אדונDי
כGל הגוCים יבוDאו יGשתחוCו לפנDיך
כי אתCה לבדךD קדוGש

פזמון: ליושGב על הכסא ולשה
ברכEmה כבוד ועוז לעולCם ועד ואמרDו אמן

גשר: רCאוי שה האל שנשחט
לקבEmל גבורה חכמה וכDוח כבוCד וברכDה

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה