מי כמוך באלים

טרנספוזיציהנקה x

מי כמוAmך באליDmם הAm'
מי כמGוך נEmאדר בקודAmש
נורDmא תהילAmות, עושDmה פלAmא
עושDmה פEלAmא

גלילה למעלה