מה נאמן הוא

טרנספוזיציהנקה x

מה נאמFן הוא אדונCינו והוא הבטBbיח בדברCוC7
"הן לא ארFפך ולא אעזבCך"
כן הוא עוBbמד בCדברFו
בFכל שBbלב בחיFיםC
עם כBbל התמודדCות או ניסיFוןC
כשFהעתBbיד נראה מעורפFלC,
המשBbך בדרך ותדCעC7

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה