מה ידידות

טרנספוזיציהנקה x
מCה ידידות מAm7שכנותיך
אFדוני צבאGות
נCכספה וגם כAm7לתה נפשי
לFחצרוGת אדוני

lp_chorus
הביאCני אל בית היAm7ין
Fודגלו עלGי אהבה C
הביאCני אל בית היAm7ין
Fודגלו עלGי אהבה

גלילה למעלה