מה גדולים מעשיך אדוני

טרנספוזיציהנקה x

מה גדוDלים מעF#mשיך אדBmוני
את כGל אלה לי נתת בAמתנה
מה גדוDלים מעF#mשיך אדBmוני
ומשום שירGי מוקדש Aרק לך
רצונF#mי לפאר את שBmמך הרם
השמיGם הארAץ
ובריאF#mתך יגידו תהילתBmך אלוהי
כי אתGה קAדוש אGל קדAוש הנDך

lp_chorus
כי אGתה קדוAש אF#mל קדוBmש
כי אתGה קדוAש אF#mל קדוBmש
כי אGתה קדAוש אGל קדAוש הנךDGD

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה