מה אהבתי תורתך

טרנספוזיציהנקה x

אשרAmי תמימי דDmרך ההולכGים בתורFת הE'
אשרAmי נוצרי עדותDmיו בכGל לFב ידרשEוהE7ו
Amגל עיני ואבEmיטה נפלאDmות מתוFרתEך
גרסAmה נפשי לתאבDmה אל מGשפטFיך בכEל עE7ת

מAmה אהבתי תEmורתך כDmל היום היא שFיחתEי
Amמה נמלצו לחיEmכי אימרתך אFימרתDmך מדבGש לAmפי

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה