מה אדיר שמך

אדוני אדונינו

טרנספוזיציהנקה x

אדונAmי מעון אתEmה לנו בדFור ודGור
בטAmרם הרים יולEmדו ותחולFל ארץ ותבGל
מעולCם עד עולFם אתה אGל
מעולCם עד עולFם אתה אGל!

lp_chorus
אדונCי אדונAmינו, מה אדGיר שמךC
מה רבAmה גבורתFך אלוהGי (X2)

אתפלAmל אל אדונEmי
אתה עשFית שמים וארGץ
בכחךAm הגדוEmל, בזרועךF הנטויהG
לא ייCפלא ממךF דבGר,
לא ייCפלא ממךF דבGר !

lp_bridge
אלוהAmי אEmל עליFון! (X4)

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה