לספר לציון

טרנספוזיציהנקה x

לAmספר, לGספר, לDmספר בצAmיון
שEmם אדוני, שFם אדונGי (X2)
ותDmהילAmתו, ותהילתGו , ותEmהילתFו בירושלGיםAm

בהAmיקבץ, בהיGקבץ, בהיDmקבץ עמAmים ,
עמEmים יחדיו, עFמים יחGדיו (X2)
ומDmמלכAmות, וממלכוGת , ומEmמלכוFת לעבוד את אדGוניAm

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה