למען ציון

טרנספוזיציהנקה x

למEmען ציון לAmא אחשה, לEmא, לDא אחשCהEm
ולמען ירושלים לAmא אשקוט, לEmא, לDא אחשCהEm
עד יצAmא כנDוגהEm צדקה, לDא אחשCהEm
וישAmועתה כלפיEmד יבער, לא, לDא אחשCהEm

גלילה למעלה