לכל הצמאים

All Who Are Thirsty

טרנספוזיציהנקה x

בGוא ישGsusוע בCוא (X….)

לGכל הצמאים ולמי שחDלש
יבואו אל הנCחל
להטהר בחסAmדו הCרב
הGכאב והצער יתפוDגגו
במגע עם ליCבו
תהום אל תהAmום קוDרא

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה