לכל הצמאים

All Who Are Thirsty

טרנספוזיציהנקה x

בGוא ישGsusוע בCוא (X….)

לGכל הצמאים ולמי שחDלש
יבואו אל הנCחל
להטהר בחסAmדו הCרב
הGכאב והצער יתפוDגגו
במגע עם ליCבו
תהום אל תהAmום קוDרא

גלילה למעלה