לכו נרננה

טרנספוזיציהנקה x

לכEmו נרננה לDאדוני נריAmע לצור ישעBmנו (X4)

נCקדמה פניו בתודGה בזמירות נריע לDו
כBmי אל גדול אדונEmיD
נCקדמה פניו בתודGה בזמירות נריע לDו
כי אל גדוBmל אדונEmי

בידEmו מחקרי האDרץ וAmתועפות הרBmים לו (X4)

לEmו הים והוא עDשהו ויAmבשת ידיו יצBmרו (X4)

נשתחוEmוה ונכרDע נברכAmה לפניו עשBmנו (X4)

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה