לך יום

טרנספוזיציהנקה x

לך יוBbם, אף לך לילEbה, אGmתה הכינות, מאורEb ושמשBb
אתה היצבGmת כל גבולוEbת - אGmרץ קFיץ וחוEbרף
אתה יצרAbתF

ואBbני, קירבת אלוהFים לי טוב, שGmתי באדוFני מחEbסי
לCmספר לספFר, כEbל מלGmאכותFיך
ואBbני תמיד איFחל, והוסGmפתי על כל תFהילתEbך
לCmספר לספFר, כEbל גדוGmלתFך

לך יוBbם, אף לך לילEbה, אGmתה הכינות, מאורEb ושמשBb
אתה בGmקעת מעEbיין, נוGmתן מטFר על פני ארEbץ
גשמי ברכAbהF

אBbתה חייFם, בEbך חיFים
אBbתה חייFם, בEbך חיFים
אEbתה חייFם, בEbך חיFים
אEbתה חייFם, בEbך חיFים

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה