ליושב על הכיסא

טרנספוזיציהנקה x

ליוAmשב על הכיסא רם ונישEmא
ושוAmליך ממלאים את ההיEmכל
צבDmאות השמיFים משתחוAmוים לך
אומDmרים: "קדוש, קדFוש אדנEי צבאות"
קדAmושF, קדוש, אGדני צבאEmות
קדAmושF, קדוש, אGדני צבאEmות

גלילה למעלה