לו הכבוד בקרב הקהילה

טרנספוזיציהנקה x

וAmלו אשר יכDmול להרבוAmת גמוליו עליE7נו
יוAmתר מכDmל משאלותAmינו ומחשבותE7ינו
לFפי כוGחו הפוAעל בקרבDmנו, הפוB7על בקרE7בנו

לAו הכבC#mוד בקDרב הקהילAה,
לF#mו הכC#mבודBm במשיBm/Aח יEשוE7ע
לAו הכבC#mוד בקDרב הקהילGה, לכל דוEר ודור
לכל דור ודC#mור, עד עולDמי עולEמים אמAןAm

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה