טרנספוזיציהנקה x

מDי אני לפניך שהיית מראה את פניך?
שC2ה האלוהים! נתת לי חיים חדשים

אDיך אוכל להודות לך?
כDל מה שנתת לי אני נוC2תן לך בחזרה
אשתחווה ואשיר לך

lp_chorus
קDדוש, קדוש, קדוש אדוני
אלוAהי צבאות!
אשGר היה, הווה ויבוא
כל יוGם לבי אליך יקרא…

הDשמיעני בבוקר חסדך
כDי בך בטחתי
הC2ודיעני דרך זו אליך
כC2י אליך נשאתי נפשי