לא אמהר

טרנספוזיציהנקה x

לEmא אמהCר לשוGם מקום אחDר
זEmמן זה אנCי מקדיש לGךD
אEmני אשכCח לרGגע את הכDל
ואEmזכר בךC שוב פGעם

lp_chorus
ישוEmעC, ישוGעD
כEmמה טוב לשCבת לרגלGיךD
ישוEmעC, ישGועD
כEmמה טוב לשמוCע את קולךG
ישוEmעC, ישGועD
חיEmי אינם שווCים בלעדGיךD
ישEmועC, ישGועD
אנEmי רוצה יותCר ממךG

גלילה למעלה