לאל התפארת על כל מעשיו

טרנספוזיציהנקה x

לאGל התּפארת על כּDל מעשׂGיו,
כּי אCת עוֹלמGנוּ הוּא כּAל-כּך אָהDב,
עד כּGי בּנוֹ שׁלח לכפּDר חטאיGם,
ושׁעCר פּתח לחיּDי עוֹלמיGם.

lp_chorus
"שׁיר הלּGל! שׁיר לאל!" יזמּר העוֹלDם!
"שׁיר הלּDל! שׁיר לאל!" יענוּ בּני אָדGם.
קראGוּ אל ישׁוּע וּבוֹDאוּ לאָGב,
ורוֹCנּוּ לוֹ זמר על כּDל מעשׂיGו.

שׁלמGה הגּאלּה וּקנוּDיה בּדמיGם;
לכCל מאמיGן – הבטחAת אלוֹהיDם:
אַף גּדוֹGל הפּוֹשׁעים, אם ישׁוּDב מפּשעיGו
בּרCגע ההוּא יִסּלחDוּ חטאָיGו!

גּדוֹלGה תּוֹרתוֹ, עצוּמDים מעשׂיGו,
רבּCה שׂמחתנGוּ בּבּAן וּבאָDב.
אבGל שׁבעתיִם אָשׁרDנוּ יִרבּGה
עת פּנCי מוֹשׁיענוּ, ישׁוּDע, נראGה!

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה