לאוהב

טרנספוזיציהנקה x

לDmאוהב אותGmנוC, לאוהב אוFתנDmו
אשר בדמGmו שחרAsus4ר אAותנDmו
לDmאוהב אותGmנוC, לאוהב אוFתנDmו
אשר בדמGmו שחרAsus4ר אAותנו מחטאDmינו Dm Gm
ועשGmה אוCתנC7ו ממלFכת כהנDm7ים,
כהנGmים לאלוCהיC7ם אFביDmו
ועשGmה אוCתנC7ו ממלFכת כהנDm7ים
כהGmנים לאAsus4לוהיAם אבDmיו Dm Gm
לGmו הכבוד והDmגבורה, לעולGmמי עוCלמים, אFמןDm7
לGmו הכבוד והDmגבורה, לעולGmמי עולAsus4מיםA, אמDmןDm Gm

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה