כמה טוב אתה

טרנספוזיציהנקה x

בCאת מן השמיFם
נCשלחת אלינו מן האFב
הCנחת את כבודך הצידFה
בCגלל אהבתך G F

lp_chorus
כמה טCוב אתה, כמה טוAmב אתה,
כמה טוFב אתה, ישוע אלCיG
כמה טוCב אתה, כמה טוAmב אתה,
כמה טוFב אתה, ישוע גואלCיG

צCיית עד מFוות
עCד מיתת הצליבFה
נCשאת את עווני עליFיך
הCיית לי לכפרFהG

קDמת מן הקGבר
עDלית לימין האGב
שDלחת את רוח הקוGדש
לDהביא אותי אליך A G

אDחת שאלתי מאGת אדוני
זDאת תפילת Gחיי
רDק אתה, ישGוע
רDק אתה, נועם פני אדוGניA

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה