כל כך טוב אליי

Oh So Good to Me

טרנספוזיציהנקה x
קGוה קוDיתי Em7יהוהD
[Gוהוא שDמע את קריאEm7תי
GויעלDני מבEm7ור שאDון
Gיקם על סDלע רגEm7לי

הוא נתן לי פGאר תחת אפרD
Em7וגיל במקום אDבל ותGהילDה תחת עצבEm7
ויתן Gבפי שDיר חדש וכEm7תר לראשיD
הGוא נתDןלי חיי עולEm7ם

lp_chorus
הוא Gכל כך, Dכל כך טוב אליי
Em7כל כך, Dכל כך טוב אליי
Gכל כך, Dכל כך טוב אליי, ישEm7וע

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה