כל גוים (כי גדול אתה)

טרנספוזיציהנקה x
Cכל גויים אשAmר עשית
Fיבואו ויGשתחוו
Cלפניך אAmדוני ויכבדFו - Gלשמ-Cך   C

פזמון: Fכי גדול אתCה
Fכי גדול אתCה
Fכי גדול אתהC
ועושה נפלאGות

אתה אלוהFים -G לבדCך

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה