כל גויים

כי גדול אתה

טרנספוזיציהנקה x

כCל גויים אשAmר עשית
יFבואו ויGשתחוו
לCפניך אAmדוני ויכבדFו GלשמCךC7

כFי גדול אתCה
Fכי גדול אתCה
Fכי גדול אתהC
ועושה נפלאGות

אתה אלוהFיםG
אתה אלוהFיםG
אתה אלוהFיםG
לבדCך

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה