כי לך

טרנספוזיציהנקה x

כי לCך, כי לGך, הממלAmכה והגבורEmה
כי לCך, כי לGך, הכבוAmד והתפאEmרת
רק לFך ישGוע אלCיC7, רק לFך לעולGמי-עולCמים

גלילה למעלה