כי טוב אדוני

טרנספוזיציהנקה x

בוDאו נהF#mלל בואו נשGיר ונשבAח
נDרומם את F#mהשם את Gישוע המAשיח
אDל עלF#mיון והוא אGל גיבורA
אDת קולF#mנו נישא ולוG ניתן את Aהכל

הGודAו לאדBmני, הGודAו לאדBmני כי טוב
הGודAו לאדBmני, הGודAו לאדBmני

מלDאכים וF#mשרפים משבחGים במזAמור
קדDושים מהלF#mלים את בורGא המאוAר
בDגיל ושF#mשון ניתו לGו כבוAד
כDי אהבF#mת אדני לעוGלם תעמוAד

נEרומם את השG#mה בזמרAה ומחוBל
אEת נפשG#mנו גאAל והציל מן השאBול
בEקול שוG#mפר בהAוד תפארBתו
יEשוב המושG#mיע לשAאת כלBתו

הAודBו לאדC#mני, הAודBו לאדC#mני כי טוב
הAודBו לאדC#mני , הAודBו לאדC#mני

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה