כי גדול אדוני

טרנספוזיציהנקה x

כי גדAmול אדEmוני עושGה חAmיל (X2)

ישרEאל בטחו באדAmוני עד עולם (X2)

גלילה למעלה