כי אל גדול אדוני

בואו נהלל אותו

טרנספוזיציהנקה x

בAmואו נהלל אותוEm, ביחד
בAmואו נהלל אותGו

Fלכו נרGננEmה לאדAmוני,
Fנריע לGצוEmר ישעיAmנו
FנקדמGה פניEmו בתודAmה
FבזמירוGת נרEmיעה לAmו

lp_chorus
כי אFל גדוGל אדונAmי,
כי אFל גדוGל אדונAmי

Fאין כמוGך אלוהיEmם, אדונAmי
Fאין כמGעשיEmךAm
Fכל גויGם אשEmר עשיAmת, Fיבואו לGפניAmך

גלילה למעלה