כבסני

טרנספוזיציהנקה x
כתבו והלחינו – סולו

חEmנני אלוהים, Dכחסדך
כרAmוב רחמיך, מחה את פשEmעי
כפשEmעי אני אדע, וחטאתDי נגדי תמיד
אז עם רAmוח שבורה, אני מתחCנןD

Emכבסני מDעווני
וAmמחטאתי טהCרנDי
Emלב טהור ברא לי Dאלוהים
רוח נAmכון, חדש בקרבEmי

Emהחטא כה סוחף, את נפשDי מעייף
סAmוחט את כוחי להיכנEmע
אז אם Emלא תתערב, אנDי אשבר
עזור ליAm אדוני, אני מתחCנןD

עין לEmא ראתDה, אוזן עGוד לא שמעCה
פEmאר תחת Dאפר, מי היGה מאמCין
Emאבא כזDה, שהוGפך את העולCם
Emבן שמוDכן להקרGיב את חיCיו
Dרוח הקודש שוכן בליבנו

פזמון ב':
Emכבסנו מעוונותDינו
ומAmחטאנו טיהCרנDו
Emלב טהור ברא לנו Dאלוהים
רוח נכAmון, חדש בקירDבנו

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה