ישוע נרומם אותך

טרנספוזיציהנקה x
 ישוGע, נרומEmם אותך,
Cונכריז את מלכותךG
בעEmמדך בקרבBmנו
Amנה-לCל אותך בשDיר

 EmובחייBmנו בנה מEmלכותך
Cובח-יDינו בנה מGלכותךEm
CובחייDנו בנה מGלכותךEm
בוא ישAmוע, קח אDת מקומךG

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה