ישוע נרומם אותך

טרנספוזיציהנקה x
 ישוGע, נרומEmם אותך,
Cונכריז את מלכותךG
בעEmמדך בקרבBmנו
Amנה-לCל אותך בשDיר

 EmובחייBmנו בנה מEmלכותך
Cובח-יDינו בנה מGלכותךEm
CובחייDנו בנה מGלכותךEm
בוא ישAmוע, קח אDת מקומךG

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה