ישוע חתן

טרנספוזיציהנקה x
 חתונC#mה תהיה במלכותו, נשלחF#mו כבר הזמנות
כל אC#mיש מכל עם ואומה הוזמG#mן לחתונה
אנC#mחנו בני המלך מקודשF#mים מתכוננים
מתקרבC#mים לכס המלךG#m

בוא נכC#mין, למF#mלך את דרכו
נשיC#mר לו שיר חדש, נG#mהלל אותו
נקC#mדמה פניו בתודF#mה
C#mובזמירות נרG#mיעה לו

 מלאכAים רוקדBים מהלליC#mם סביב כס המלך
ישAוע חתBן, אנC#mחנו הכלה
Aוכל לשEון מודBה שהוא אדC#mון
בכAל העולם הוא ימשG#ול

 השטC#mן כבר מנוצח הוא מתF#mחת לרגלינו
אC#mין לו כל שלטון על הבניG#mם של אלוהים
מC#mלך המלכים חוזר למשF#mול כאן בארצו
C#mבגבורתוG#m

בוא נכC#mין, למF#mלך את דרכו
נשיC#mר לו שיר חדש, נG#mהלל אותו
נקC#mדמה פניו בתודF#mה
C#mובזמירות נרG#mיעה לו

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה