ישוע בוא לכאן היום


טרנספוזיציהנקה x
ישוEע - בAוא לכאן היEו--ם,A
אדEון אלוהינו שפAוך את רוחךE    A

 נהלC#mל אותךB, נרומC#mם את שמךB
נחפC#mש את קדשךB ישועA
נשיC#mר לךB, נשתחוC#mוה לךB
נחפC#mש את קדשךB ישועA

גלילה למעלה