יגדל אדוני

טרנספוזיציהנקה x
אEש, בעצמותיי בועBרת
מתוך ליבי עולAה, שיר חדש לךB
רבEות, עשית אתBה- אדוני ואלוהAיי
אין דומה לךB

הF#mנה באתי שפתAי לא אכלBא 

 יגדEל אדוני, יגדBל אדוני
יגדAל אדונC#mי בקרבBנו

 אEש, בעצמותיי בועBרת
מתוך ליבי עולAה, שיר הלל לךB
תמEיד אומר אמונתךB, אגיד ואספAר
את ישועתךB

רF#mחמיך ממAני לא תכלBא

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה