חתום על מצחי

טרנספוזיציהנקה x
תודCה לךG ב-כDל ליבי בחסEmדך בחGרת בDי
הושCעת נפשיG בר-Dכת אותEmי
חיCים נתGת - לDי

 חתGום על מצחיD את שמךEm אדונCי
משGח אותי בשDמן קודשךC

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה