חי בשבילך (אהללך)

טרנספוזיציהנקה x
Dקח את כל כולBmי אדון,
Gכי אני חי בשבילךA
Dכמהה לך בשרBmי, צמאה לךG נפשיA
Gאברך אותךA בחיDי,
Gובשמך אשAא, אשא כפDיי

פזמון: אהללךA----G אהללךD אדון
אהללךA--- GאהללךD אדון

גלילה למעלה