חי אדוני

טרנספוזיציהנקה x
F#mאני בא אDליך כפי שאEני,
F#m  חסר Dכול, דבר אין Eבי
F#mבכל מאודDי דורש אוEתך,
F#mלפניך נכDנע, אני שEלך

ולעוDלם בפי אהEלל את שמך
אני רוצAה לשמוע את קולF#mך
חי אדוDני, חי אדוEני,
אליך ארAים א-ת  ידF#mי 

את  ידDי,  E
חי אדוF#mני,
את   ידDי,  E 
חי אדונAי

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה