חיים לנצח

טרנספוזיציהנקה x
1. Cיום אחGד נהיהAm בשמFיים
CלבושיGם בבגדיAmם לבנFים
Cשם נשGיר עם כAmל הקדושFים שיר הלGל

2. CחתונGה תיהיהAm בשמFיים
CהמשיGח - עAmם כלתFו
Cאז נשמGח נרקAmוד ונרFיע ונכרGיז
שישוע הוא אדCון   G

פזמון: חיים לנCצח  G
חיים לנAmצח  F
חיים לנCצח  G
עם ישAmוע האדוןF

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה