חונה מלאך אדוני

טרנספוזיציהנקה x
1. חונEmה מלאך אDדוני
סבCיב, סבDיב ליEmראיו
חונEmה מלאך אDדוני
סבCיב ויDחלצEmם

2. Gטעמו וראDו כי טוב,
Cטוב אדונB7י
Gטעמו וראDו כי טוב,
Cטוב אDדונEmי

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה