זהו שמך

טרנספוזיציהנקה x
מEmי כמBmוך אלוהCים בשמDיים, Emהרי אBmין אדון אחAר
ומEmה שמBmו, הבCן שבו מוצאDים חיEmים ונסלBmחים החטאAים


אCה--בDה   זEmהו שמBmך וחסדCך מביא אותDי אליךA
אCמרת לDי בEmני שב לידBmי, ושCוב תמDצא מנוחה A
וCשוב תנשDום לרווחEה, ושוCב תגלDה אהבה A

מEmי כמBmוך ישוCע המשDיח, הEmרי אBmין לי אור אחAר
ומEmה עשBmית, כCשכאב חווDית, הEmרי סבלBmת במקוAמי

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה