זהו שמך

טרנספוזיציהנקה x
מEmי כמBmוך אלוהCים בשמDיים, Emהרי אBmין אדון אחAר
ומEmה שמBmו, הבCן שבו מוצאDים חיEmים ונסלBmחים החטאAים


אCה--בDה   זEmהו שמBmך וחסדCך מביא אותDי אליךA
אCמרת לDי בEmני שב לידBmי, ושCוב תמDצא מנוחה A
וCשוב תנשDום לרווחEה, ושוCב תגלDה אהבה A

מEmי כמBmוך ישוCע המשDיח, הEmרי אBmין לי אור אחAר
ומEmה עשBmית, כCשכאב חווDית, הEmרי סבלBmת במקוAמי

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה