השתמש בי

טרנספוזיציהנקה x
אנGי רוצDה להיוEmת יותר כמCוך
אנGי רוצDה להיות כEmד עבורךC

השתמGש בי, השתמDש בEmי
השתמCש בGי אדוDן

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה