השמיים מספרים

טרנספוזיציהנקה x
השמCיים מספרים כבEmוד אל
ומעשCי ידיו הרקEmיע
יוCם אל יום אל יום יבEmיע
ולCילה ללילEmה

יהיוC לרצון אמרDי פי
והגיוEmן ליבי לפניCך

אדונGי צורDי ו-גוEmאלי
אדונGי צורDי וגואלEmי
אדונGי צורDי ו-גוEmא--לDי   C

והCוא כחתן יוצEmא מחופתו ישיCש כגיבור  Em

כגיבCור  Em    D

אנו קוראיCם לך ישוEmע  
כCן ליבי, , כן ליבי, כEmן ליבי, כDן ליבי

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה