השמחה הזאת

טרנספוזיציהנקה x
הCשמחה הזאת, העולם לא נתן לי אותה, לא, לא, לא.
הGשמחה הזאת, העולCם לא נתן לי אותה, לא לא לא
הCשמחה הזאת, העולEם לא נתן לי אותAmה, לא, לא, לא.
העולGם לא נתן לי, לכGן לא יוכל לקחתCה.

האהבה הזאת, העולם לא נתן לי אותה,
האהבה הזאת, העולם לא נתן לי אותה,
העולם לא נתן לי, לכן לא יוכל לקחתה.

השלום הזה, העולם לא נתן לי אותו,
השלום הזה, העולם לא נתן לי אותו,
העולם לא נתן לי, לכן לא יוכל לקחתו.

התקווה הזאת, העולם לא נתן לי אותה,
התקווה הזאת, העולם לא נתן לי אותה,
העולם לא נתן לי, לכן לא יוכל לקחתה.

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה