הראני נא את כבודך

טרנספוזיציהנקה x
Bmהַרְאֵנִי נָא אֶת-כְּבֹדֶGךָ,
Emהַרְאֵנִי נָF#mא אֶת-כְּבֹדֶBmךָ
Bmעצב אותי בדמותGך,
Emתן לי F#mאבא את ליבBmך

Bmבכל ליבי דרשGתיך,
את פנDיך אבAקש
Bmרק בך חGפצתי
אין לי אחDר A

Bmגלה לי אדון את מGראך
השמיDעני את קולAך
Bmמשכני, ישוע, אחGריך
וארDוצה


הוֹדִעֵֵ֤Gנִי אֶת־דְרָAכֶֶ֔ךָ וְאֵBmדֵָעֲךֶָ֔ ,
 לְמַַ֥Gעַן אֶמְAצָא־חֵֵ֖ן בְּעֵינֶָBmיךָ
שימGני בנקרAת הסBmלע,
עבEmור אדF#mני, וְאֵדֵָBmעֲךֶָ֔

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה