הנני כאן

טרנספוזיציהנקה x
אדEון איך אוכל להודAות על טובך,
על סליחC#mה שניתנה לי בצלBב בדמך.
על חיEים שהקרבת למAען חיי,
על כC#mך שאהבת אותBי על אף חטאEיי.

אומר הנEני כAאן, הנC#mני כBאן
אומר הנEני כAאן, הנני כC#mאן לשBרתEך.   A

אדEון איך אוכל להודAות על טובך,
על הטC#mוב והחסד שיBש רק בך.
על אמEת משחררת, תקוAוה יציבה,
על כC#mך שאימצת אותBי באהבEה.

אדEון איך אוכל להודAות על טובך,
על קולC#mך שאומר לי "בנBי אל תירא".
על ידEך האוחזת לעAד בידי,
על זכC#mות שניתנה לי לומBר "יה עימדEי"!

אדEון איך אוכל להודAות על טובך,
על דברC#mך שמבטיח לי נBצח איתך.
על חיEי עולמים בלי כאAב ודמעה,
על שעC#mל פועלך בליבBי, שמת שלומEך.

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה