הללי נפשי

טרנספוזיציהנקה x
אֲEהַלְלָה אֲAדוֹנָי בְּEחַיָּי,
אֲEזַמְרָה לְאֱAלוֹהַי בְּEעוֹדִי.

הַלְלִEי נַפְשִׁי אֶת אֲAדוֹנָי
הַלְלִC#mי נַפְשִׁי אֶת אֲBדוֹנָי
הַלְלִF#mי נַפְשִׁי אֶת אֲBדוֹנָי

יִמְלוֹEךְ אֲדוֹנָי לְAעוֹלָם, הַלְלEוּיָהּ,
אֱEלוֹהַיִיךְ Aצִיּוֹן, לְדEוֹר וָדוֹר,

בְּחַיָּC#mי,   אֲAזַמְרָה לְאֱBלוֹהַי

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה