הישועה לאלוהינו

טרנספוזיציהנקה x
הGישועDה לאלוהEmינו
היושCב - עGל הכיסAmא   D
Gו---D-ל-שEmה
הברכCה והכבGוד, החכמCה והתודGה
היקAmר והגבורEmה והעוDז

לאGלוהינDו לעולמCי עולמEm---יDם X3
אמGן

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה